nagrody - Click pirotechnikaOsiągnięcia

Jesteśmy stałym uczestnikiem Ogólnopolskiego Festiwalu Sztucznych Ogni w Ustce (OFSO). Festiwal odbywa się corocznie w Ustce od 2001 roku. Przez pierwsze VIII edycji znany jako Ustecki Festiwal Sztucznych Ogni. Festiwal odbywa się zawsze w okolicach pierwszego weekendu lipca i trwa zazwyczaj 3-4 dni.

W roku 2010 sięgnęliśmy po najwyższy laur - Grand Prix i zostaliśmy mistrzem Polski wśród firm pirotechnicznych. 

We wcześniejszych edycjach trzykrotnie zajmowaliśmy drugie miejsce na podium.